Implementatie

  1. Home
  2. /
  3. Implementatie

Result! Flow is overal toepasbaar waren mensen samenwerken. De basis wordt gevormd door de leiderschap en de wijze waarop de managementprocessen plaatsvinden. Vanuit deze basis van leiderschap is flow te creëeren in alle overige organisatieprocessen:

  • HRM en zelf-organisatie vanuit leiderschap;
  • Flow in de Run processen kan vervolgens leiden tot flow in compliance processen;
  • Flow in Change processen kan leiden tot flow in strategie;
  • Elke willekeurige methode kan geoptimaliseerd en versneld worden met Result! Flow.