Bovenstroom

De bovenstroom, zichtbaar en bewust

De bovenstroom van een organisatie is het gebied waar de bewuste denkprocessen van mensen plaatsvinden. Bewust wil zeggen dat mensen van zichzelf weten welke keuzes ze maken en waarom.

Dit in tegenstelling tot de onderstroom, waarbij de keuzes en het gedrag van mensen beïnvloed worden door onbewuste denkprocessen, zoals bijvoorbeeld overtuigingen, aannames en de behoefte aan veiligheid.

De bovenstroom is daarom vanzelfsprekend het gebied waarbinnen organisaties sturen. Denk aan procesafspraken, functieprofielen, beoordelingen, etc.

    Met stroomverbinding creëert Result! Flow een gezonde balans tussen onderstroom en bovenstroom.