Onderstroom

Onze behoefte om ‘erbij te behoren’

In de onderstroom wordt het gedrag van mensen sterk beïnvloed vanuit onze evolutie:

  • Mensen zoeken veiligheid;
  • Mensen concurreren om (schaarse) resources.

De oplossing voor beide behoeften is het aansluiten bij een groep. Je bent veiliger in een groep en een groep kan beter resources vergaren dan jij in je eentje. Deze behoefte om bij een groep te behoren is niet alleen organisatie-specifiek, maar speelt een rol in alle facetten van onze samenleving.

Overal, in elke context, zoeken mensen de geborgenheid van een groep.

Result! Flow maakt gebruik van het groepssocialisatie model van Judith Harris (1995).
Hierin spelen drie processen een rol:

assimilatie

Mensen die bij een groep willen horen, passen zich aan de groep. De taal die je spreekt, je uiterlijk en je gedrag ga je aanpassen, aan wat gebruikelijk is in de groep.

Hiermee bereik je dat de groep jou accepteert.

intra-groep differentiatie

Je wil bij een groep horen, maar word jij wel geaccepteerd door de groep? Als je bij de groep wil horen, dan moet je iets toevoegen aan de groep. Je moet aantonen dat jij een waardevolle bijdrage levert.

In jouw gedrag ga je je dus niet alleen aanpassen aan de groep, maar tegelijkertijd ook onderscheiden in de groep. Je gaat op zoek naar de bijdrage die jij wel kan leveren en anderen niet.

Hiermee bereik je dat je waardevol bent voor de groep en dat de groep jou blijft accepteren.

inter-groep differentiatie

Het voelt goed dat je onderdeel bent van een groep. De groep maakt je veilig en je bent van waarde in de groep. Alles is goed, maar dan kom je een andere groep tegen.

Elke groep heeft resources nodig en daarmee is elke andere groep een concurrent. Die andere groep kan ‘jouw’ resources afpakken of kan zelfs rechtstreeks een bedreiging vormen.

Zodra een groep ontstaat, gaat de groep zich afzetten tegen andere groepen. In de context van een organisatie kan dat een strategie zijn: een sterkere organisatie vormen door interne concurrentie. In de meeste gevallen is interne concurrentie een probleem en is interne samenwerking de betere strategie.

De Result! Flow aanpak

Alle drie de processen in het groepssocialisatie model vinden grotendeels onbewust en geautomatiseerd plaats. Samen vormen ze een psychologische natuurwet. Het heeft daarmee geen zin om deze psychologische processen te ontkennen of proberen te beïnvloeden. Het is beter om een werkwijze in de bovenstroom te bedenken die aansluit op deze psychologische processen.

    Met stroomverbinding creëert Result! Flow een gezonde balans tussen onderstroom en bovenstroom.