Principes

Zoals bij ieder model, ontstaat waarde pas als het model daadwerkelijk wordt toegepast. De drie principes achter het Result! Flow model zijn specifiek gericht op het succesvol implementeren van flow.

Veilig

Gedragsverandering werkt alleen als het gewenste gedrag veilig aanvoelt.

Juist bij Result! Flow, waarbij instrumenten in de bovenstroom moeten helpen in de onderstroom, is (psychologische) veiligheid essentieel voor een geslaagde verandering.

Praktisch

In het verlengde van psychologische veiligheid is een eenvoudige en praktische aanpak een randvoorwaarde voor een snelle en blijvende implementatie.

Samenwerken moet op natuurlijke manier plaatsvinden en niet afgedwongen worden door lastig te onthouden regels.

Schaalbaar

Result! Flow voelt veilig en werkt praktisch voor 1 groep, maar is volledig schaalbaar naar alle lagen van de organisatie.

Het maakt in Result! Flow niet uit of welk niveau de  implementatie wordt uitgevoerd. De aanpak werkt hetzelfde voor teams, afdelingen, businessunits en de gehele organisatie.