Resultaten

Result! Flow creëert flow (focus en wendbaarheid) in uw organisatie.

Het Business Agility model geeft een mooi overzicht over waar de resultaten van Result! Flow kunnen landen. Dit model bevat drie deelgebieden:

 • Leadership
 • Individuals
 • Operations

 

Leiderschap resultaten

Goed leiderschap vormt de basis voor Business Agility.

 • People Management
  Een leiderschapsstijl gebaseerd op het sturen naar doelen;
 • Team Focus
  Effectieve en zelfstandige teams vormen de basis organisatie-bouwblokken;
 • Strategic Agility
  Met behulp van Lean Portfoliomanagement, eigenaarschap en korte feedback lussen is uitvoering van de strategische doelstellingen versneld.

Resultaten ten aanzien van mensen

Goed leiderschap creëert de randvoorwaarden voor mensen die optimaal kunnen functioneren:

 • Growth Mindset
  Mensen met de mentale ruimte en bereidheid om te leren en verbeteren;
 • Ownership & Accountability
  Vanuit eigenaarschap verantwoordelijkheid nemen voor en trots zijn op de geleverde resultaten;
 • Craft Excellence
  Goed zijn in wat je kan en wat je doet.

Operations resultaten

Vanuit goed leiderschap en in hun kracht gezette mensen ontstaat organisatorische wendbaarheid:

 • Process Agility
  Het vermogen om snel proces veranderingen door te voeren;
 • Structural Agility
  Het vermogen om snel de organisatiestructuur aan te passen;
 • Enterpise Agility
  Het vermogen om snel andere producten en diensten te kunnen leveren,

Result! Flow resultaten

Enkele voorbeelden van de resultaten die onze opdrachtgevers hebben bereikt:

  • Versnelling van de realisatie van strategische doelstellingen van jaren naar maanden;
  • Een cultuurverandering van een reactieve, naar een pro-actieve en lerende cultuur;
  • Van stroeve besluitvorming naar soepele besluitvorming;
  • Innovatie mogelijk gemaakt door de inrichting van een lean governance proces;
  • Doorontwikkeling van een algemene toekomstvisie naar een concrete visie, met strategische doelstellingen die realistisch en uitvoerbaar zijn;
  • Van ‘Agile in name only’ naar een écht wendbaar voortbrengingsproces;
  • Competentieontwikkeling managers richting zelf-organiserende teams;
  • Ingericht Agile HRM, rekening houdend met de balans tussen individuele-, team- en organisatiebelangen;
  • Ingericht Lean HRM-prestatiemanagement. Een PDCA cyclus op basis van Objectives en Key Results, met minimale overhead;
  • Verbeterd opdrachtgeverschap, zodat de leverancier meer en betere resultaten oplevert;
  • Doorstart van vastgelopen programma’s en projecten;
  • Standaardiseren van Run processen en vervolgens deze processen koppelen aan privacy- en securitygovernance;
  • Weerstand halen uit architectuurprocessen en samenwerking verbeteren;
  • Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.