Stroomverbinding

 1. Home
 2. /
 3. Het Result! Flow model
 4. /
 5. Stroomverbinding

De onderstroom en bovenstroom beïnvloeden elkaar

Onbewuste psychologische processen in de onderstroom worden zichtbaar in ons gedrag in de bovenstroom. Als jij bijvoorbeeld gefrustreerd raakt door de wijze van leidinggeven van jouw manager, dan gaan jouw collega’s dat merken aan jouw gedrag.

Andersom kan de wijze waarop de organisatie ingericht is, en de wijze waarop de organisatie gestuurd wordt, invloed hebben op jouw psychologisch welzijn, dus de onderstroom. Een niet-passende manier van sturen kan bijvoorbeeld stress veroorzaken en weerstand opleveren.

Result! Flow creëert stroomverbinding en brengt daarmee balans aan tussen onder- en bovenstroom.

De onderstroom is niet direct beïnvloedbaar

De psychologische processen in de onderstroom (assimilatie, intra-groep differentiatie en inter-groep differentiatie), vinden grotendeels onbewust plaats. Het is geen keuze of mensen wel of niet meegaan in deze processen. Mensen gaan altijd mee in deze processen. Pogingen om de onderstroom rechtstreeks te beïnvloeden werken juist contra-productief.

De bovenstroom is wel te sturen

Het is gelukkig wel mogelijk om keuzes te maken in de inrichting in de bovenstroom. Hiermee kan je gewenste psychologische processen versterken en ongewenste psychologische processen afzwakken of voorkomen.

Versterk de groepsidentiteit met teambinding

De assimilatie en intra-groep differentiatie processen kunnen in het voordeel van de organisatie werken. Sterke groepen, zoals teams waarbinnen mensen goed samenwerken naar een gemeenschappelijk doel, leveren betere resultaten dan ‘zwakke’ teams.

Het is dus verstandig om in de bovenstroom, waar de afspraken gemaakt worden, om met behulp van deze afspraken de groepsidentiteit te versterken. In het Result! Flow model wordt hiervoor de tool teambinding ingezet.

  Voorkom groepsconcurrentie met resultaatverbinding

  Het derde psychologische proces, inter-groep differentiatie, werkt in de meeste gevallen tegen het organisatiebelang in. Organisaties hebben belang bij een goede samenwerking tussen groepen. Vooral in waardeketens, waar de verschillende groepen onderlinge resultaatafhankelijkheden kennen.

  Het is dus verstandig om in de bovenstroom, waar o.a. bepaald wordt hoe groepen met elkaar samenwerken, de afspraken op zo’n manier vorm te geven dat de groepen samenwerken in plaats van concurreren. In het Result! Flow model wordt hiervoor de tool resultaatverbinding ingezet.

  Result! Flow verbind de stromen

  Concluderend werkt het verbinden van de onderstroom en bovenstroom als volgt:

  1. Onderstroom: sterke groepen leveren betere resultaten;
  2. Versterk groepen in de bovenstroom met teambinding;
  3. Creëer samenwerking tussen groepen door middel van resultaatverbinding in de bovenstroom;
  4. Voorkom daarmee concurrentie in de onderstroom.